Базові елементи тематичного картографування

Базовими елементами тематичного картографування є:

  • База даних адміністративно-територіального устрою України.
  • Базова картоснова.
  • Карта адміністративно-територіального устрою України.

База даних адміністративного територіального устрою України

База даних адміністративно-територіального устрою України (БД АдмТер) надає офіційно затверджену інформацію про всі населені пункти, райони та області в Україні станом на 1 березня 2014 р. Ця інформація незамінна при організації і координації будь-якої ділової діяльності на території України. Особливо вона корисна при управлінні дистрибуцією товарів, в логістиці, управлінні активами компанії, що знаходяться в різних населених пунктах.

БД АдмТер містить коди КОАТУУ (скорочення від “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”) та назви адміністративно-територіальних об’єктів України, а також інформацію про адміністративне підпорядкування та деяку додаткову інформацію. Завдяки кодам КОАТУУ база даних може легко бути інтегрована з електронними картами на територію України, що дає можливості для наочного перегляду та аналізу інформації.

На відміну від інших джерел інформації про територіальний устрій України, БД АдмТер створена в зручному для роботи форматі СКБД MS ACCESS 2000, містить тільки перевірену та упорядковану інформацію, в якій враховані всі найостанніші офіційні зміни.

Базова картоснова

Базова картоснова складається з шарів географічної інформації:

  • Гідрографія і гідротехнічні споруди.
  • Населені пункти.
  • Дорожня мережа та дорожні споруди.
  • Границі областей та районів.

Для потреб користувачів карту подано в трьох масштабах 1:12 000 000, 1:5 000 000, 1:2 500 000. Інформаційне наповнення карти відповідає вказаному масштабу.

Базова картоснова реалізована в форматі Native MapInfo TAB. Цей формат дозволяє  зберігати базову графічну та семантичну інформацію: графічна інформація задає просторове положення об’єктів карти; семантична інформація містить характеристики просторових об’єктів та задає прийняті схеми класифікації. Використання даного формату вимагає обв‘язкової наявності на Вашому комп‘ютері програмного забезпечення MapInfo Professional (див. http://isgeo.com.ua/ua/products/description_software/mapinfo).

Для більш доступного використання ми включили також картоснови України різних масштабів в форматі PDF та SVG. Зображення в цих форматах можуть бути використані для візуалізації і друку карт широким колом користувачів.

Карта адміністративно-територіального устрою України

Карта адміністративно-територіального устрою України складається з шарів:

  • Населені пункти.
  • Границі областей та районів.

Вихідний масштаб карти - 1: 100 000, вона включає повний актуальний набір об‘єктів адміністративно-територіального устрою України (станом на 01 березня 2014 року).

Для кожного об‘єкта карти наведено дані щодо кількості населення згідно Всеукраїнського перепису 2001 р.

Зразки базових елементів для ознайомлення


База данних адміністративно-територіального устрою України (фрагмент, Житомирська обл.)
База данних адміністративно-територіального устрою України. Опис інформаційного забезпечення
Карта адміністративно-територіального устрою України (фрагмент, Житомирська обл.)
Карта адміністративно-територіального устрою України: Опис інформаційного забезпечення