Процедури виконання

Так як кожен Атлас створений як цілісний, комплексний, гармонійний продукт, а не як розрізнений набір окремих карт, Ви маєте можливість самостійно вилучати потрібну Вам інформацію, представляти кожен елемент карти як окремий продукт для аналізу, моніторингу, вирішення проблем, пов'язаних із соціальними та економічними аспектами життя.
Якщо Ви бажаєте збільшити різновид карт, додатковий текст, перехресні посилання, а також використовувати такі процеси управління Геоданими як технічне оновлення інформації, редагування карт чи створення нових елементів навігації чи управління, компанія ІСГео пропонує Вам опис процесів у вигляді процедур виконання.

 - Опис процедури конфігураційного управління та планування:

 - Опис процедури отримання кінцевого продукту:

  • Електронна версія;
  • Друкований екземпляр;
  • Публікація в Інтернеті;
  • Створення архіву;
  • Оновлення версій.