Опис продукту "Discovery ATM Register"

Продукт "Discovery ATM Register" призначений для обліку закупівель, установки, модернізації, обслуговування і зняття з експлуатації терміналів самообслуговування (ТС). Під терміном "термінали самообслуговування" в описі "Discovery ATM Register" слід розуміти всі види банкоматів (cash out/in) і інші термінальні пристрої самообслуговування, що призначені для здійснювання операцій з платіжними картами.

Продукт складається з таких модулів:

 • Модуль роботи з інформаційними довідниками. Дозволяє створювати, редагувати і видаляти елементи вбудованих довідників.
 • Модуль обліку ТС і проведених робіт. Облік і створення інформаційних карток обладнання, фіксація ремонтно-експлуатаційних робіт.
 • Модуль ведення журналу аудиту. Журналізація всіх дій користувачів, пов'язаних з введенням, зміною або видаленням даних про ТС, а також дій з елементами довідників.
 • Модуль адміністрування користувачів програмного комплексу. Реєстрація користувачів. Адміністрування прав доступу до даних.
 • Модуль аутентифікації користувачів через LDAP. Аутентифікація і авторизація користувача на підставі інформації LDAP.
 • Модуль формування і експорту звітів. Дозволяє створювати звіти в різних форматах (HTML, MS Excel, PDF).

Блок-схема структури і зв'язку даних

Реєстрація ТС

Реєстрація ТС проводиться реєстратором (користувачем, що проводить роботи з обліку ТС і має право приймати і передавати ТС). В процесі реєстрації ТС він вводить:

 • інформацію про обладнання (серійний номер, тип, місцезнаходження складу);
 • інформацію про договір поставки (постачальник, дата поставки, виробник, модель, вартість, дані про програмне і апаратне забезпечення і інше);
 • програмно-апаратну конфігурацію;
 • інформацію про умови гарантії або сервісного обслуговування.

Пошук інформації про ТС

Передбачені такі напрямки пошуку ТС:

 • пошук по типу (банкомат cash out/in або інше термінальне обладнання);
 • пошук по місцю знаходження (в приміщенні банку, в зоні самообслуговування і інше);
 • пошук по місцю обліку (на складі, отриманий або експлуатується дирекцією (філіалом) і інше);
 • пошук по робочому статусу (новий, в експлуатації, виведений з роботи або утилізований);
 • пошук по договорах поставки або гарантійного (сервісного) обслуговування.

Інтерфейс користувача

Ліва частина екрану містить навігаційне дерево, елементи якого обумовлюють напрямок пошуку ТС. Переміщуючись по дереву, користувач змінює умови пошуку. Результати пошуку ТС відображаються праворуч у вигляді таблиці. Кожний рядок містить інформацію про ТС. При виборі рядка відкривається інформаційна картка ТС.

Нижче наведені ілюстрації процесу пошуку, а також перегляду вмісту інформаційних карток знайдених ТС.

Інтерфейс користувача. Пошук обладнання
Інформаційна картка ТС. Загальна інформація
 
Договори поставки і сервісного обслуговування
Настройки комунікацій
 
Програмно-апаратна конфігурація
Історія проведених робіт