Система диспетчерського управління міським комунальним транспортом

Система використовується для оперативного цілодобового диспетчерського контролю і управління рухом комунального міського наземного пасажирського транспорту в режимі реального часу.

На транспортний засіб встановлюється бортове обладнання для вимірювання напрямку руху, швидкості, координат місця розташування і іншої інформації. Вимірювані дані постійно надходять до центральної диспетчерської станції (ЦДС) і автотранспортних підприємств (АТП). Перевагою системи є можливість візуального спостереження за роботою транспорту в режимі реального часу.

Моніторинг роботи маршруту

Контроль за роботою на маршруті
Диспетчер ЦДС має можливість спостерігати на підпорядкованих йому маршрутах за наявністю транспортних засобів і виконанням ними транспортної роботи.
 

Користувачі системи

Головними користувачами системи є диспетчери ЦДС і АТП.

Диспетчери АТП виконують роботи з:

 • підготовки документів і обліку виходу транспортних засобів на маршрут і їх повернення з маршруту;
 • введення інформації про відхилення від розкладу, що виникли при випуску транспортного засобу на маршруті або його дострокового повернення з маршруту;
 • моніторингу стану руху транспортних засобів, закріплених за своїм АТП.

Диспетчери ЦДС виконують роботи з:

 • оперативного контролю випуску транспортних засобів на маршрути;
 • оперативного контролю регулярності руху транспортних засобів в розрізі: контрольних пунктів, транспортних засобів, маршрутів та випусків;
 • формування та ведення добової відомості;
 • обміну повідомлень з водіями з метою надання розпоряджень або уточнення ситуації на маршруті;
 • відновлення руху після збоїв;
 • оформлення змін у планах транспортної роботи, перекомандирувань, змін режимів руху;
 • здійснення візуального контролю ситуації на маршруті в цілому або по вибраних транспортних засобах;
 • розрахунку пробігу і контролю робочого часу, що не пов'язаний з роботою на маршруті;
 • ведення журналу відхилень від плану транспортної роботи;
 • формування оперативних звітів про стан виконання транспортної роботи на маршрутах за звітний період.

Керування рухом

Вихід на маршрут і повернення з маршруту

Випуск транспортних засобів на маршрут фіксується в системі. Диспетчер від кожного водія отримує раніше роздрукований з системи шляховий лист і створює електронний формуляр зміни, де вказує номер маршруту, випуску та зміни. Система перевіряє наявність цієї зміни у добовому наряді та, в разі наявності, автоматично заповнює інформацію про транспортний засіб, водія і час виїзду. Формуляр зміни закривається при поверненні транспортного засобу.

При виникненні необхідності оцінки стану виконання плану випуску або стану руху на маршрутах автотранспортного підприємства диспетчер має можливість сформувати звіт про стан виконання плану випуску, в тому числі з візуалізацією на карті. Звіт містить детальну інформацію про планову і фактичну кількість випущених засобів, а також коефіцієнт випуску. У разі невиконання плану по випуску вказуються маршрути на яких спостерігається недовипуск, кількість транспортних засобів, що не було випущено по кожному маршруту, та причини недовипуску. Аналогічні дані вказуються для маршрутів на яких спостерігається запізнення.

Моніторинг стану руху

Безперервний контроль за наявністю на лінії
Диспетчер ЦДС має можливість спостерігати за всіма транспортними засобами або за засобами певного маршруту. Для більш наглядної оцінки ситуації рухомі об’єкти фарбуються у відповідні кольори:
- зелений: об’єкт рухається за графіком;
- червоний: об’єкт відстає від графіка;
- жовтий: об’єкт випереджає графік;
- блакитний: об’єкт вже виконав графік;
- сірий: об’єкт більше 5 хв. не відсилав сигнал.

Стрілка у колі вказує на напрям руху об’єкту.
 

Деталізація інформації про роботу транспортних засобів

Перегляд інформації по об’єкту
Для отримання повної інформації про рухомі об’єкти диспетчер ЦДС використовує таблицю перегляду рухомих об’єктів.
Інформація постійно поновлюється.
Для пошуку потрібного об’єкту застосовуються функції пошуку за номером або за маршрутом та випуском.
Існує можливість фільтрації і сортування інформації в таблиці.
 

Перегляд шляху транспортного засобу

Режим перегляду шляху
Функція "Показати шлях" дозволяє відобразити на карті пройдений шлях об’єкта за останні 30 хвилин.
Режим надає можливість задавати інтервал стеження за об’єктом і в кожній точці переглядати швидкість, кілометраж і іншу інформацію.
 

Графік роботи

Перегляд дотримання графіку
Вікно графіку містить інформацію про встановлений розклад обраного маршруту та його дотримання випуском і зміною.
 

Проходження контрольних пунктів

Перегляд різниці між запланованим та фактичним часом проходження відміток
Диспетчер має можливість відслідковувати статистику проходження контрольних пунктів транспортним засобом за розкладом. Рядки таблиці фарбуються у відповідні кольори в залежності від того чи випереджає водій встановлений графік або відстає від нього.
 

Виконана робота

Перегляд виконаної роботи водія
Система дозволяє отримати інформацію про фактичний стан денного руху водія. У верхній частині показується фактичний час проходження об'єктом контрольних пунктів.
Формування формуляра про виконану роботу
У нижній частині автоматично заповнюється формуляр про виконану роботу.
 

Виникнення заторів руху

В системі існує можливість відміни на деякий час режиму руху за розкладом для транспортних засобів, що опинилися в заторі, і встановлення спеціальний режим руху з дотриманням певних інтервалів між ними. Система автоматично обчислює інтервали руху між обраними транспортними засобами. Інформація про зміну режиму разом із встановленими інтервалами руху автоматично надходить до водіїв. Диспетчер лише слідкує за ситуацією на карті.

Система забезпечує єдиний автоматизований процес планування, управління і моніторингу роботи міського наземного пасажирського транспорту і призначена для:

 • прокладання маршрутів і складання графіків руху пасажирського транспорту по дорогах міста;
 • складання збалансованих планових завдань на транспортну роботу для різних типів транспорту як підприємства в цілому, так і його філій;
 • автоматизованого формування та ведення добової відомості в електронному вигляді;
 • розробки місячних і добових нарядів роботи водіїв;
 • контролю та обліку часу виходу транспортних одиниць на лінію згідно розроблених нарядів, збоїв та поновлень їх руху;
 • візуального спостерігання за місцезнаходженням транспортних засобів на карті в реальному масштабі часу;
 • контролювання дотримання розкладу руху рухомими одиницями;
 • відображення орієнтовного часу прибуття транспортного засобу на зупинках за допомогою інформаційного табло;
 • двостороннього зв’язку з водієм для оперативного коригування планових завдань або в екстрених ситуаціях;
 • зберігання даних про пересування транспортних засобів в базі даних для їх подальшої аналітичної обробки і прийняття управлінських рішень;
 • ведення табелю відпрацьованого часу водіїв;
 • регламентування ремонтних робіт;
 • розрахунку і аналізу техніко-експлуатаційних показників (ТЕП) роботи маршрутів;
 • обліку та аналітичної обробки сукупної інформації про виконану транспортну роботу для оцінки ефективності та якості роботи як підприємства в цілому, так і його філій;
 • формування та друку звітів (транспортна робота, маршрути, водії, транспортні засоби різних марок, інші) за добу чи за вказаний період;
 • друку бирок для наклеювання на бланки шляхових листів водіїв;
 • забезпечення взаємодії з іншим електронним бортовим обладнанням рухомої одиниці (для виміру витрат палива, підрахунку пасажирів, сплати проїзду);
 • формування і друку документів (наказів, актів і ін.);
 • розрахунку заробітної платні і премій;
 • взаємодії з іншими автоматизованими системами замовника.

Планування роботи

Під плануванням слід розуміти дії з формування місячного робочого графіка, прив’язки водіїв до режимів роботи (міський, приміській, міжміський, таксомотор, погодинний), формування маршрутів, розкладів руху, добових нарядів, підготовку шляхових листів і інші підготовчі дії. Планування повністю виконується в системі.

Графік роботи водіїв

При складанні графіку роботи водіїв система автоматично враховує кількість транспортних засобів і водіїв, дні тижня (робочі дні, суботи, неділі), підготовчо-заключний час для виїзду на маршрут та повернення з маршруту, дні відпустки або хвороби працівників, а також кількість відпрацьованого часу та прогнозований баланс часу, який повинен відпрацювати водій до кінця місяця.

Оператор вносить в систему інформацію про режими роботи водіїв та про вихідні дні. Виходячи з підготовленої інформації про прив'язку водіїв до режимів роботи та змін в місячному календарі, система самостійно розгортає цю інформацію в місячний графік роботи водіїв.

Система дозволяє коригування графіків роботи водіїв шляхом редагування або внесення інформації про відпускників, хворих та додаткових вихідних. Окрім однозмінних і двозмінних видів випусків транспортних засобів на маршрут системою передбачені розривні (пікові) і оглядові зміни. Для довготривалих змін існує можливість призначення двох обідніх перерв.

Складання розкладу руху

Розклади руху складаються як для робочих і святкових днів, так і для субот і неділь. Користувач може працювати як з конкретним маршрутом, так і з всіма маршрутами разом. При створенні нового розкладу вказується дата, з якої він активізується в системі. Оператор вказує зупинки (контрольні точки), відстань між зупинками, тривалість проїзду по періодам дня та інші параметри (виїзд і заїзд в депо, перезміна, початок та кінець руху, час піків, обідні перерви і інше). Система автоматично розраховує та відображає інтервали руху.

Для спрощення складання розкладів руху в системі існує можливість створювання шаблонів розкладів.

Візуалізація складання розкладів руху і інтервалів руху

Система автоматично будує та відображає графік розкладу руху і інтервалів руху по кожній зміні та випуску транспортного засобу. Розклад будується на спеціальній годинній сітці, де позначено початок та кінець руху, робота кожній зміни і випуску транспортного засобу, обід, перезміна, відрядження та рейси випуску і зміни, інтервали руху тощо.
Оператор має можливість вирівнювати інтервали руху за рахунок збільшення або зменшення часу відстоїв на кінцевих пунктах та бачити графічне відображення процесу редагування. Також оператор має можливість графічно корегувати, повністю переміщати чи міняти містами випуски (зміни). Система автоматично перераховує всі зміни в розкладі і відображає їх в графічному та табличному вигляді.

Розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи маршрутів (ТЕП)

Система розраховує та відображає наступні показники:

 • початок і кінець роботи маршруту, випуску, зміни;
 • тривалість роботи випуску, зміни;
 • кількість годин роботи маршруту;
 • початок і тривалість обідів для зміни;
 • тривалість годин до обіду, між обідами та після обідів для зміни;
 • кількість рейсів (двосторонній пробіг між кінцевими станціями) в зміні, випуску і на маршруті;
 • пробіг по зміні, випуску та маршруту в цілому;
 • пробіг нульових рейсів (від депо до кінцевої станції і навпаки);
 • експлуатаційна швидкість, машино-години, машино/км і інші.

Система автоматично друкує ТЕП по змінах, випусках і маршруту в цілому.

Формування добового наряду

При формуванні добового наряду система автоматично відфільтровує тих водіїв які вже працюють на лінії, які мають в цей день вихідний або знаходяться у відпустці, на лікарняному чи на ремонті. Система з'ясовує день тижня (робочий, субота чи неділя) і самостійно формує наряд. Оператор лише доопрацьовує сформований документ.

Шляхові листи

Система дозволяє створювати і роздруковувати електронні шляхові листи. Інформація про об’єм та якість виконаної водієм транспортної роботи заноситься оператором до електронного шляхового листа.

Табель роботи водія

Система, використовуючи данні місячного наряду, створює табель водія і вносить до сформованого табелю інформацію про:

 • кількість годин, що повинен відпрацювати водій за поточний місяць;
 • робочі та вихідні дні в поточному місяці;
 • норму годин, що повинен відпрацювати водій за поточний місяць згідно законодавства.

Створений табель фіксується в системі. Протягом місяця при обробці шляхових листів до табеля водія заноситься інформація про відпрацьований водієм час.

Облік виконаної роботи

Місячні табелі водіїв

На підставі електронних шляхових листів і табелів роботи водіїв система формує звичайний і зведений табелі відпрацьованого часу за поточний місяць.

Звичайний табель для кожного водія містить його особисту інформацію, фактично відпрацьовані години за вказаний місяць, кількість відпрацьованих годин по кожному дню, вихідні дні і інформацію про відсутність на роботі з вказівкою причини відсутності по кожному дню.

Зведений табель для кожного водія, окрім його особистої інформації, містить його класність, регулярність руху і фактично відпрацьовані години з розшифруванням по урочним годинам, годинам з перевищенням норми, розривним годинам, роботі в святкові і вихідні дні, роботі в нічні години, простоям в депо і на лінії, кількості відсутніх годин (по кожній з причин відсутності).

Періодична звітність

Формування добової відомості
Оперативна інформація про стан виконання добової транспортної роботи надходить до електронної добової відомості, яка має бути затверджена в системі по завершенні робочої зміни.
 

Нарахування заробітної платні і премії

На підставі зведеного табелю роботи водіїв системою генерується відомість для нарахування заробітної платні і премії.

Бортове обладнання

Для забезпечення передачі даних про рух транспортних засобів, а також голосового зв’язку з водієм використовуються мобільні GPS-термінали.

Мобільний термінал забезпечує:

 • визначення положення транспортного засобу на лінії;
 • передачу інформації про виконання транспортної роботи;
 • надання даних водію стосовно виконання транспортної роботи та іншої технологічної інформації;
 • обмін інформаційними повідомленнями і розпорядженнями між водієм та диспетчером, зокрема екстреними.

Інформаційне табло

З метою покращання інформування пасажирів системою передбачено формування та передача даних про рух транспортного засобу на інформаційне табло. Табло встановлюється на зупинках транспортного засобу і містить орієнтовний час прибуття першої і другої наступної транспортної одиниці.