Національний Атлас України. Електронна версія

Національний Атлас України

Національний Атлас України узагальнює величезну за обсягом просторову інформацію, надає різноманітні відомості з історії, природного середовища, населення та економіки України.

В Атласі послідовно і взаємопов’язано висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу країни, що базуються на сучасному банку даних, поповнення якого стимулюватиме подальший розвиток фундаментальних знань про Україну.

Національний атлас є важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави. Він буде корисним у діяльності законодавчої та виконавчої влади в обґрунтуванні та визначенні стратегії реалізації програм соціально-економічного розвитку, у плануванні та здійсненні проектних, науково-дослідних робіт, у справах освіти та патріотичного виховання громадян.

Електронна версія поєднує в собі традиційні картографічні підходи та сучасні геоінформаційні технології, що покликані відображувати всебічну інформацію про історію, природні, соціальні та екологічні особливості України на початку ХХІ століття.

Атлас органічно поєднує шість тематичних блоків: загальна характеристика, історія, природні умови та природні ресурси, населення та людський розвиток, економіка, екологічний стан природного середовища.

Основна частина інформації подається у вигляді тематичних карт, додаткова інформація та коментарі – за допомогою графіків, діаграм, пояснювальних текстів та фотографій.

Атлас містить 875 унікальних карт, що створені на базі новітніх знань і статистичної інформації, а також тексти, графіки та фотографії.

Електронна версія Національного Атласу України розрахована на широке коло споживачів географічної інформації від школярів та студентів до спеціалістів-географів. Можливості роботи з електронною версією залежать тільки від навичок і пізнавальних зацікавлень користувача.

У процесі розробки електронної версії Національного Атласу України спеціалістами ІСГео були залучені статистичні, географічні та інші матеріали, що були надані Інститутом географії Національної академії наук України. У електронній версії використані дизайнерські матеріали та оформлення карт, що були створені на етапі підготовки друкованої версії колективом ДНВП "Картографія". Програмне забезпечення електронної версії, її функціональність розроблено ІСГео.