Електронний Атлас радіоактивного забруднення України 2014 року

Реалізація Електронного Атласу радіоактивного забруднення України 2014 року забезпечила зняття цілого ряду обмежень, що накладалися способом реалізації Електронних Атласів в період з 2000 по 2011 рік:

 1. Створено локальну та серверну версії РадАтласу 2014.
 2. Модернізовано Інтерфейс під різні види браузерів з використанням HTML5/CSS3/JS.li>
 3. Модернізовано Дерево рішень з використанням XSLT перетворення XML моделі в HТML текст.
 4. В основу картографічного компоненту було закладено бібліотеку Leaflet (бібліотека JаvaScript), яка дозволяє працювати з картографічними даними різних форматів. До даної бібліотеки були додані деякі функції (пошук, вимірювання відстані, інструменти відображення легенди та опису карти, інструмент «вся карта»), необхідні для роботи РадАтласу.
 5. Пошук у Атласі реалізований мовою Javascript. Розроблено два види пошуку: по дереву (меню) та по шарах карти.
 6. Надана можливість підключення до карт Атласу елементів у форматі GeoJson та забезпечено пошук та візуалізацію по значенням атрибутів цих елементів.
 7. Інше.

Переглянути РадАтлас 2014 можна за посиланням: http://radatlas.isgeo.com.ua.

Отримання локальної версії РадАтласу 2014 можливо при зверненні до нашого менеджеру company@isgeo.kiev.ua, isgeo@ukr.net або до магазину on-line http://shop.isgeo.com.ua

Наші контакти м. Київ, 02094, вул. Попудренка, 54, тел (044) 338 01 82,(044)338 01 83

Пишіть, телефонуйте, підтримайте наш проект - будемо раді будь-якій співпраці!

Атлас радіоактивного забруднення України 2008

За час, що минув після Чорнобильської катастрофи, постала необхідність у виданні, яке б давало загальне уявлення не тільки про поля формування радіоактивного забруднення, а і про вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я людей та широкого спектру медичних, демографічних, соціальних та економічних наслідків Чорнобильської катастрофи.

В основу концепції Атласу радіоактивного забруднення України покладено наступні положення:

 1. Атлас є комлексним виданням, яке містить в собі узагальнену інформацію не тільки про радіоактивне забруднення території радіонуклідами, а також інформацію про медичні, соціальні та економічні аспекти катастрофи на Чорнобильській АЕС.
 2. Атлас базується на новітніх авторських розробках та дослідженнях, даних та матеріалах, накопичених на протязі багатьох років провідними установами та організаціями України у галузі радіоекологічного моніторингу.
 3. Атлас є науково-довідковим виданням, розрахованим на надання інформації про наслідки Чорнобильської катастрофи спеціалістам та широкому колу громадськості.
 4. Атлас видано у двох варіантах - паперовому та електронному, двома мовами - англійською та українською. Структура та зміст цих видань є узгодженими та взаємодоповнюючими.
 5. За допомогою Атласу ми можемо вилучати потрібну нам інформацію, представляти кожен елемент карти як окремий продукт для аналізу, моніторингу, вирішення проблем, пов'язаних із соціальними та економічними аспектами катастрофи.

Паперову версію атласу видано у вигляді альбому формату А3 загальним об’ємом 52 сторінки. Атлас містить 4 розділи, які включають 40 карт та схем, тексти, графіки та діаграми. Карти подаються на територію України в масштабах від 1:2,5 млн. до 1:12 млн., для окремих територій масштаб збільшено до 1:100 тис.

Електронну версію атласу видано на CD-носіях у вигляді гіпертекстового документа з включенням ActiveX компонентів, і містить інтерактивні карти, тексти, графіки та діаграми, табличну інформацію.

Атлас радіоактивного забруднення України
Структура видання
 • Забруднення території радіонуклідами пізньої фази впливу аварії.
 • Карти, які дають уявлення про вплив радіоактивного забруднення на людину та медичні наслідки впливу аварії.
 • Карти соціально-економічних наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • Матеріали та карти довідкового характеру.
 

Атлас розроблено за замовленням Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Атлас призначений для працівників органів законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів, наукових працівників, широкого кола читачів.

Для отримання детальної інформації та можливості покупки або співпраці звертайтеся до нашого менеджеру company@isgeo.kiev.ua, isgeo@ukr.net або до магазину on-line http://shop.isgeo.com.ua

Наші контакти м. Київ, 02094, вул. Попудренка, 54, тел (044) 338 01 82,(044) 338 01 83

Пишіть, телефонуйте, підтримайте наш проект - будемо раді будь-якій співпраці!