База даних демографії України

База даних чисельності населення України створена з метою ідентифікації чисельності населення по областях, районах та населених пунктах, а також для інформаційної підтримки програмних засобів, направлених на обробку різноманітної географічно прив'язаної інформації.

При створенні БД чисельності населення України використано результати Всеукраїнського перепису населення від 5 грудня 2001 року. Матеріали одержано від Державного комітету статистики України.

БД містить дані по чисельності наявного та постійного населення з додатковим поділом на міське/сільське та чоловіки/жінки.

Чітка ідентифікація об’єктів забезпечується наявністю кодів КОАТУУ (скорочення від “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”) та назв адміністративно-територіальних об’єктів України, інформацією про адміністративне підпорядкування.

До БД чисельності населення України входить інформація по чисельності населення для адміністративно-територіальних об’єктів України:

  • Автономна республіка Крим;
  • області;
  • райони;
  • міста;
  • селища міського типу;
  • селища;
  • села.

Для всіх об’єктів, крім населених пунктів та районів міст, вказані їх адміністративні центри. Для населених пунктів до БД включені дані про тип населеного пункту.