Інтегрована автоматизована система "Корпоративна геоінформаційна система/Єдиний реєстр об'єктів ринку нафтопродуктів України"

Система призначена для компаній і організацій, які займаються реалізацією нафтопродуктів (оптом і в роздріб).

Інтегрована автоматизована система містить у собі дві підсистеми:

 • Підсистема інформаційної підтримки джобберської програми (комплекс програм підтримки мобільних груп);
 • Інформаційна інтранет - система тематичного картографування.

Підсистема інформаційної підтримки джобберської програми в складі ІАС "Корпоративна геоінформаційна система/Єдиний реєстр об'єктів ринку нафтопродуктів України"

Підсистема призначена для збору й аналізу даних перевірок якості палива й перевірок дотримання джобберських стандартів на АЗС.

Складається із двох програмних комплексів:

 1. Програмне забезпечення Інспектора контролю дотримання джобберських стандартів призначене для автоматизації процесу перевірки дотримання джобберських стандартів, фіксування даних перевірок, підготовки документа "Акт перевірки АЗС";
 2. Програмне забезпечення Інспектора контролю якості палива призначене для автоматизації процесу перевірки якості палива, точності відпуску, фіксування даних перевірки, підготовки документів:
  • Акт відбору проб нафтопродуктів;
  • Акт перевірки паливороздаточного комплексу на точність відпуску;
  • Акт на злив нафтопродуктів у резервуари при перевірці на точність відпуску;
  • Протокол випробування;
  • Контрольний лист перевірки об'єкта з питань охорони праці, промислової безпеки, і охорони навколишнього середовища при укладенні субліцензійного договору.

Дані, отримані після перевірок, вносяться в єдину базу даних, що дає можливість накопичувати статистику по перевірках якості палива за період часу.

Програмний комплекс Інспектора контролю
якості. Закладка "Географія"
Програмний комплекс Інспектора контролю
якості. Форма підготовки Акту обстеження
АЗС

У підсистему також включена функція створення звітності з використанням інструмента SQL Server Reporting Services (SSRS).

Reporting Services в SQL Server 2005 надає додаткові можливості підготовки звітів для бізнес-користувачів, яким необхідно обробляти дані, а також створювати свої власні звіти з нуля, і використовувати їх разом з іншими співробітниками.

Інформаційна інтранет - система тематичного картографування

Система призначена для побудови тематичних карт по показниках виробничої й торгівельної діяльності; формування й відображення табличної інформації по цінам, обсягам виробництва, поставкам і продажу нафтопродуктів; аналізу результатів діяльності компанії; відображення на карті України місцезнаходження й характеристик просторових об'єктів, пов'язаних з виробничою й торгівельною діяльністю компанії.

Для кожного блоку функцій необхідні вхідні дані, що отримуються від регіональних менеджерів, цінових агентств, служб залізничних перевезень, митних даних імпорту-експорту.

Можливості системи дозволяють аналізувати результати виробничої й торгівельної діяльності, відслідковувати динаміку споживання нафтопродуктів і цін на них, прогнозувати ситуацію на ринку України і Європи. Також система вирішує завдання аналізу й порівняльного аналізу ринку на основі даних залізничних перевезень і митних даних імпорту-експорту нафтопродуктів.

Система виконує:

 • побудову інтерактивних тематичних карт за різними показниками;
 • формування інформаційних таблиць;
 • побудову графіків і діаграм для відстеження динаміки ринку.

Основні блоки функцій підсистеми:

 • Моніторинг;
 • Аналіз ринку;
 • Об'єктна карта;
 • Карта Європи;
 • Оперативна панель;
 • Моніторинг залізниць;
 • Дайджест.

Моніторинг

Даний блок функцій призначений для побудови й відображення групи тематичних карт, графіків, діаграм для відстеження змін цін і обсягів продажу за наступним даними:

 • за період часу;
 • по виду торгівлі (дрібний опт-роздріб);
 • по товару (бензин, ДП і ін.).

Дані для побудови беруться з Єдиної бази даних.

Також існує можливість візуалізації карти України з даними про великооптові відвантаження нафтопродуктів з нафтопереробних заводів (НПЗ) України, формування таблиць, що включають дані про ціни великого й середнього опту на вибраний товар, переробка нафти й виробництво нафтопродуктів за період часу.

Бібліотека звітів
Тематична карта

Аналіз ринку

Рішення завдань аналізу ринку розділено на два блоки "Споживання" і "Поставки" нафтопродуктів.

Блок "Споживання" дає можливість відображати інформацію про споживання різних видів нафтопродуктів, імпорту/експорту, переробки нафти, а також попит та пропозицію по регіонах України.

Споживання нафтопродуктів

Для рішення завдання аналізу ринку на основі даних залізничних перевезень і митних даних імпорту-експорту нафтопродуктів будуються наступні тематичні карти:

 • Транспортні потоки по видах нафтопродуктів у різних торгівельних мережах;
 • Поставки нафтопродуктів різними торгівельним мережами по регіонах;
 • Поставки нафтопродуктів на експорт;
 • Імпорт нафтопродуктів.

Також реалізовані графіки й діаграми, що відображають зміну параметрів, показаних на тематичних картах, у часі й по частках ринку.

Всі дані, відображувані на тематичних картах і графіках доступні в табличному вигляді.

Для порівняльного аналізу показників споживання нафтопродуктів використовується спеціальна панель, реалізована у вигляді чотирьох незалежних вікон і панелі з інструментами настроювання. Таке рішення дозволяє користувачеві одночасно завантажити у вікно браузера чотири незалежних результати запиту.

Споживання нафтопродуктів
Панель порівняльного аналізу поставок
нафтопродуктів

Об'єктна карта

Функція призначена для візуалізації на карті України місця розташування обраного просторового об'єкта (населеного пункту, залізничної станції або АЗС) і відображення по ньому докладної інформації. Перевага карти полягає в додаткових інструментах для її максимально зручного використання.

Карта Європи

Інтерактивна карта нафтопромисловості Європи. Містить у собі наступні просторові об'єкти:

 • населені пункти;
 • родовища;
 • нафтобази;
 • нафтопроводи;
 • перекачувальні станції;
 • пункти обліку нафти;
 • НПЗ, ГПЗ;
 • пункти зливу й наливу нафтопродуктів;
 • ШФЛВ термінали;
 • варіанти поставки нафти;
 • маршрути морських нефтоперевезень;
 • державні кордони;
 • шляхи сполучень.
Об'єктна карта. Візуалізація АЗС на карті
Карта Європи. Карта нафтопромисловості
Європи

Оперативна панель

Оперативна панель складається з рядка, що біжить, який відображає останні зміни цін на нафтопродукти по НПЗ, і шести незалежних вікон:

 • Ціни на нафту;
 • Ціни на бензин, ДП і мазут;
 • Задоволеність попиту;
 • Середньоринкові ціни на нафтопродукти на Україні;
 • Росія - нафта;
 • Порівняння цін в Україні й Росії.

Моніторинг залізниць

Використовується для оперативного відображення ситуації по знаходженню й руху цистерн на залізниці. Дозволяє візуалізувати дані по кількості вагоно-цистерн по видах палива на різних залізничних станціях за різний період часу у вигляді тематичних карт, таблиць, графіків.

Дайджест

Дана можливість системи призначена для публікації дайджесту новин. Підсистема дайджесту новин реалізована як складова частина Системи тематичного картографування. Підсистема складається із двох незалежних частин:

 • Інтранет-додаток публікації новин "Дайджест";
 • Утиліта ведення дайджесту новин.

Основним завданням дайджесту новин є надання користувачеві реальної інформації предметної області ринку з різних джерел на обрану дату. Утиліта ведення дайджесту новин призначена для введення й редагування повідомлень.

Оперативна панель. Загальний вид оперативної
панелі
Моніторинг залізниць. Наявність і переміщення
рухомого складу
Дайджест. Загальний вид Дайджесту новин