Система оперативного спостереження за станом вагонного парку

Система призначена для використання в організаціях-вантажоперевізниках, що виконують перевезення залізницею з використанням власного вагонного парку. Дані про стан і дислокацію груп вагонів і окремого вагона використовуються для оперативного прийняття управлінських рішень на середньому й верхньому рівнях керування підприємством.

Система оперативного спостереження
Зведення про стан вагонного парку

Призначення системи:

 • Зменшення трудомісткості й тривалості обробки вхідної інформації про стан вагонного парку;
 • Забезпечення оперативного доступу до даних про стан вагонного парку за допомогою формування в діалоговому режимі інтерактивних (електронних) документів і друкованих звітних форм;
 • Підвищення оперативності рішення завдання по формуванню Зведення про стан вагонного парку;
 • Створення й підтримка інформаційного середовища для рішення завдань планування, обліку, менеджменту в області вантажоперевезень залізницею.

У базі даних системи зберігаються технічні характеристики й "історія" кожної одиниці вагонного парку від моменту появи до зняття з обліку. У базу даних вносяться всі рейси вагона (навантаженого, порожнього), враховуються проведені ремонти - капітальний, деповський, поточний.

Оригінальний алгоритм обробки вхідних даних дозволяє відслідковувати дислокацію партій вагонів і/або окремого вагона й одержувати при щоденній обробці повну інформацію про всі переміщення вагона.

Виконується автоматичне виявлення й обробка так званих "підозрілих" ситуацій, що вимагають втручання диспетчера або менеджера. Вони можуть бути викликані помилками у вхідних даних або нестандартному розвитку ситуації, наприклад, зміною напрямку руху навантаженого вагона, зміна дислокації вагона, що перебуває в ремонті й т.п.

Користувальницький інтерфейс і бізнес-логіка системи реалізовані у вигляді настільного (desktop) додатка, що працює на платформі MS Windows2000/XP.

Потреби користувача

 • Облік наявного парку вагонів;
 • Відстеження стану й дислокації груп вагонів і кожного вагона парку для оперативного прийняття управлінських рішень;
 • Облік ремонтних робіт (капітальних, деповських, поточних).

Проблеми

 • Висока трудомісткість обробки вхідної інформації при формуванні оперативного ЗВЕДЕННЯ (на дату й час) про дислокацію вагонів;
 • Наявність неточностей і помилок у вхідних даних;
 • Різке збільшення тривалості й трудомісткості ручної обробки інформації при збільшенні кількісного складу вагонного парку.

Рішення

Система "ПАРК" забезпечує:
 • Прийом вхідних даних, їхню попередню обробку й занесення в базу даних;
 • Обробку вхідних даних оригінальним алгоритмом, що забезпечує побудову ЗВЕДЕНОГО документа для аналізу й прийняття рішень;
 • Облік неробочих вагонів (що перебувають у ремонті або не беруть участь у перевезеннях з інших причин);
 • Засоби пошуку, сортування й фільтру даних для формування нерегламентованих звітів.

Переваги

 • Значне зниження трудомісткості й тривалості обробки вхідної інформації;
 • Підвищення оперативності й вірогідності одержання довідкових і звітних даних;
 • Автоматичне розпізнавання "підозрілих" ситуацій у русі вагонів, що вимагають втручання диспетчера або менеджера;
 • Зручний інтерфейс користувача дозволяє освоїти роботу із системою протягом 1-2-х занять.

Середовище розробки: Delphi 7.0, MS Access 2000.

Операційна система: Windows 2000/XP.

Експорт даних: MS Excel 97-2002.

Користувачі системи:

 • Диспетчер;
 • Менеджер з перевезень;
 • Керівники підрозділів з комерційної роботи та маркетингу.

Вхідні дані:

 • Номер вагона;
 • Код вантажу;
 • Вага;
 • Операція;
 • Станція дислокації;
 • Дата й час;
 • Станція призначення;
 • Номер поїзда;
 • Індекс поїзда.

Вихідні дані:

ЗВЕДЕННЯ - оперативний звіт установленої форми на дату й час, що включає:
 • ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ - кількість вагонів за призначенням (світлих, темних), за станом (робочих - неробочих), за власниками, за темами;
 • НЕРОБОЧІ ВАГОНИ - перелік неробочих вагонів із вказівкою дислокації, видів ремонту або інших причин виходу з ладу;
 • ДИСЛОКАЦІЯ навантажених і порожніх робочих вагонів.

Основні функції системи:

 • Облік наявного парку вагонів;
 • Ведення обліку ремонтних робіт (планових і поточних);
 • Автоматичне складання оперативного ЗВЕДЕННЯ про дислокацію навантажених і порожніх вагонів;
 • Автоматичне виявлення нестандартних ("підозрілих") ситуацій у русі вагонів, що вимагають реагування диспетчера (менеджера);
 • Внесення корегувань у результат розрахунку в діалоговому режимі;
 • Виконання запитів до бази даних у вигляді комбінації операцій пошуку, сортування, фільтру, експорт результату запиту у формат електронних таблиць Excel;
 • Автоматична класифікація вагонів по Темі руху – множині вагонів, пов'язаних з певною станцією навантаження або темі, що задається довільно (для зручності спостереження за групою вагонів);
 • Можливість попарного використання різних інструментальних панелей в інтерфейсі користувача для оперативного уточнення довідкової й звітної інформації.